Growing Ampalaya

Thursday, January 5th, 2012

Introduction Bitter gourd, which is known in the Philippines as ampalaya, is an annual plant that is native in this country. It is botanically known as Momordica charantia L. It can be grown anytime of the year for its edible shoots and fruits and offers a good supply of vitamins and minerals. The fruit contains [...]

Ampalaya Production in the Philippines

Tuesday, March 15th, 2011

Introduction Ampalaya, amargoso or bitter gourd (Momordica Charantia Linn) is one of the most important commercial and backyard fruit vegetables in the country today. It has both nutritive and medicinal use. The fruit and leaves of which are used as vegetable and the latter are further used as a laxative for new born babies while [...]

Gabay sa Pagtatanim ng Ampalaya

Thursday, March 11th, 2010

Ito’y maitatanim sa lahat ng dako ng Pilipinas. Ang ampalaya ay mayaman sa kalsiyum, mineral, karbohaydreyt at Bitamina B. May dalawang uri ng ampalaya: ang puti at berde. Ang berde ang karaniwang itinatanim. Paraan ng Pagtatanim Magtanim ng 4-5 binhi sa bawat tundos na 5 sentimetrong lalim at 1 ½ hanggang 2 metrong agwat sa [...]

Halamang Gamot: Ampalaya (Momordica charantia)

Thursday, March 11th, 2010

Kahit mas kilala bilang isang mapait na gulay, ang ampalaya ay isa sa mga karaniwang halamang-gamot sa Pilipinas at sa buong Asya  na itinuturing na nagbibigay-sustansiya sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang prutas at dahon nito ay naglalaman ng iron, calcium,  at phosphorus na mahahalagang mineral sa katawan. Sinasabing ang pagiging mapait ng prutas [...]