« | Home | »

Gabay sa Pagtatanim ng Super Peanut

By pinoyfarmer | March 8, 2010
Bookmark and Share

Uri ng Binhi

KlaseBilang ng Araw
ICGV 88480120 araw
ICGV 88392120 araw
ICGV 88406120 araw

Lupang Taniman

Mainam na itanim ang mani sa mabuhaghag na lupa tulad ng loam, sandy, silty loam at sandy clay loam.

Panahon ng Pagtatanim

Mainam na itanim ang mani kahitna anong buwan sa buongtaon, ngunit, higit na marami ang aanihin kung sa panahon ng tagaraw (Oktubre-Enero) magtatanim.

Paghahanda ng pagtatanim

Araruhin at suyuriin ang lupa ng 2 beses. Maglagay ng mga tudling na 50 sntimetro ang pagitan.

Pag-iinokula sa Binhi

Gumamit ng Rhizobium strain sa pag-iinokula. Isang pakete (100 gramo) ay sapat na sa 50 kilogramong buto ng mani. Gumamit ng sapat ng lalagyan ng nabalatang buto para sa madaling paghahalo. Basain ang buto at ihalo ang tamang dami ng inokula. Paghaluing mabuti ang mga buto ng mani sa pag-iinokula. Huwag ibilad ang mga ito sa araw. Itanim kaagad ang mga buto pagkatapos mainokulahan.

Pagtatanim

Ang 100 kilogramo ng binhing buto ng mani na walang balat y sapat na sa isang ektarya. Maglagay ng 1-2 buto bawat butas (hill) na may pagitang 20 sentimetro bawat butas. Maari ring ibudbod ang mga buto, 5-6 na buto sa bawat isang metro.

Paggamit ng Abono

Maaring maglagay o hindi ng pataba. Kung gagamit ng pataba sundin ang alinman sa mga susmusunod.

Pag-aalis ng Damo at Pagbubungkal

Dukalin nang mababaw ang pagitan ng mga tanim dalawang lingo pagkatubo at alisan ng damo.

Pagpapatubig

Sapat na ang limang beses na pagpapatubig sa buong panahon ng paglaki ng mga tanim:

UnaBago Magtanim
PangalawaDalawang linggo (2 weeks)
pagkangit ng
binhi sa taniman
PangatloKalagitnaan ng
pamumulaklak
PangatloPanahon ng
paglalaman
PangatloPanahon ng pagaani

Pangangalaga laban sa Peste at Sakit

Peste/SakitImunumungkahing Pestedisyo/GamotDami ng Gamot kada 16 litrong tubigKailan at Papaano Isasagawa
A. Peste Leafhopper
Aphids
Leafroller B. Sakit Damping-off
Cercospora
Leafspot
Leafrust
Brodan 31.5 EC
Sevin 85 S
Ascend 50 SC
Seleron 50 EC
Karate

Benlate 50 WP
Dithane M-45
Daconil 75 WP

2.5 – 3.5 tbsp.
4.0 – 6.0 tbsp.
2.0 – 3.0 tbsp.
3.0 – 5.0 tbsp.
1.0 – 1.5 tbsp.

125 g/50 kg ng buto
4.0 – 6.0 tbsp.
4.0 – 6.0 tbsp.

Magbomba ng Gamot
kung may pinsala nang
napapansin.

Ihalo sa buto bago itanim. Magbomba kung may napapansin ng sakit

Pag-aani

Anihin ang mga mani sa sandaling ito ay gumulang na. Ilan sa mga palatandaan na maari nang anihin ang mga mani ay ang mga sumusunod: a. Ang mga dahon ay unti-unting nalalagas, natutuyo at nananilaw. b. Ang laman ay kulay kayumanggi at k. Ang laman aty unti-unting naghihiwalay

Tingnan ang bilang ng araw na dapat anihin ang mani. Anihin sa pamamagitan ng pag-aararo sa pagitan ng mga tudling, sunod ang pagbunot sa tanim.

Pag-iipon at Pagbibilad

Ipunin ang mga nabunot na mani at ilagay sa isang malilim na lugar. Ihiwalay ang mga laman nito. Ibilad at paarawan sa loob ng 3 hanggang 5 araw.

Pag-iimbak

Ilagay sa sako. Isalansan sa isang lugar na nahahanginan at hindi nababasa.

Pagbebenta

Ang Mani ay maaring ibenta sa mga pamilihang bayan.

Source(s): Research Digest, Extension and Training, CLSU, Nueva Ecija, Wikipedia.org

Topics: Agri-Business, Crops & Vegetables | 3 Comments »

3 Responses to “Gabay sa Pagtatanim ng Super Peanut”

 1. Bou Nicodemus Afuah Says:
  March 8th, 2010 at 10:11 pm

  I love the peanut seed to plant on my farm in Mali.And How can i get it and the cost.

 2. Manuel Pesco Says:
  July 28th, 2010 at 9:08 pm

  Saan makakakuha ng binhi ng Asha?

 3. Sarah Says:
  August 25th, 2010 at 1:45 pm

  Yes, just asking where do we actually find planting materials for the best varieties, even just for a home garden? I go to Handyman for some lettuce seeds, but they havent germinated after more than a week, so i try some seeds from the local university… am still waiting if they will=). Can you help me w/ local suppliers of sunflower and sesame seeds too? Thanks marami.

Comments